Close
Thoát

Cách gửi Email marketing với nội dung động là gì?

Email marketing với nội dung động là gì ? Để định nghĩa email marketing với nội dung động là gì chi tiết sẽ rất dài, sau đây Sankine Inc giúp các bạn hiểu một cách đơn giản về vấn đề này, email marketing với nội dung động là phần mềm tự động hóa các nội […]

Đọc thêm Like this post1

Truy vấn SQL từ dữ liệu XML

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn kỹ thuật viết câu lệnh SQL để truy vấn từ dữ liệu XML được lưu trong cột một bảng của sơ sở dữ liệu SQL Server. Bước 1: Tạo bảng CREATE TABLE XmlSourceTable ( RecordId INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY, XmlData XML NOT NULL ) […]

Đọc thêm Like this post0
Go top