Close
Thoát

Đối tác HTComputer

Nhằm nâng cao năng lực kinh doanh và mở rộng thị trường về dịch vụ CNTT. HTComputer là đơn vị đối tác chiến lược của Sankine Inc trong hiện tại và tương lai nhằm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và dịch vụ tại Bắc Giang

Đọc thêm Like this post20

Công ty TNHH phần mềm Nasura

http://nasura.com/

Công ty TNHH phần mềm Nasura là đơn vị chuyên lập trình camera ip, hệ thống nhúng. Các sản phẩm nổi tiếng như hệ thống đếm số lượt xe đi chuyển được test và kiểm thử tại nhà hát lớn hà nội. Hệ thống nhúng lấy dữ liệu từ các trạm PTS của viễn thông. […]

Đọc thêm Like this post5
Go top